آداب و رسوم ازدواج

چرا حلقه ازدواج را در دست چپ می کنند؟

چرا حلقه ازدواج را در دست چپ می کنند؟ چرا حلقه را در انگشت چهارم می اندازند؟ استفاده از حلقه برای ازدواج تاریخچه ای طولانی دارد و به مصریان 5000 سال پیش برمیگردد. ما...

آشنایی با آداب و رسوم جشن عقد ایرانی

عقد و آداب و رسوم برگزاری مراسم عقد در ایران چگونه است؟ با سوربان همراه باشید تا به رسم و رسوم رایج اکثر شهر های ایران برای مراسم عقد بپردازیم. مراسم عقد و عروسی...با ما برای بهترین عروسی سال برنامه ریزی کنید!

شــروع کنید